SLUŽBY

Medzi priority spoločnosti Eurolux lighting patrí poskytnúť zákazníkovi prvotriedny dodávateľský a projekčný servis a poradenstvo v oblasti osvetlenia. Dodávateľská, projekčná a poradenská činnosť našej spoločnosti zahrňuje tieto činnosti:

  • spracovanie svetelnej štúdie,
  • kalkulácia energetickej náročnosti daného riešenia,
  • vizualizácie vyhotovené pomocou moderných aplikácií,
  • spracovanie technickej dokumentácie na uskutočnenie stavby,
  • úradné merania intenzity osvetlenia, vrátane vyhotovenia certifikátu,
  • odborné poradenstvo v priebehu prípravy stavby,
  • dodávka svietidiel,
  • technický dozor v priebehu realizácie projektu.